Над 750 локации и повече от 1000 зарядни станции вече във ВсичкоТок

Зарядни станции

С новите попълнения от началото на 2023 г., в България официално вече има над 1000 зарядни станции за електромобили.

В изложената надолу статистическа информация са включени и важни технически пояснения!

Сами по себе си бройките са важни и затова сайтът ВсичкоТок служи като регистър за зарядната инфраструктура в България. Както при всяка статистика, каталогизирането на подробни параметри е от съществено значение. Затова екипът на ВсичкоТок събира разширени данни за зарядната инфраструктура като част отелектрическата мобилност в България от 2010 г., отначало чрез дейността на Екарс и след това специфично във ВсичкоТок направлението от 2013 г.

Важно е да отбележи, че по информация, с която разполагаме, в броя зарядни станции публикуван на картата ВсичкоТок, не влизат около 200 зарядни станции, които са инсталирани и функционират, но са разположени в бизнес сгради или производствени бази, с достъп само за потребители или гости на съответните сгради.

По тази причина не ги включваме в общия брой обществени достъпни зарядни станции, но отбелязваме тяхното наличие заради статистиката.

Оператор Локации Станции АC DC 
ElDrive 171 307 156 151
Fines Charging  88 111 38 73
EVPoint  55 104 104  
eCars  65 71 71  
Voltspot  48  56  56   
Pro Credit Bank  46  58  58   
KIA Hypercharge  33  34  26 
Gigacharger  28  32  32   
Varna Charging  22 22 22  
Wink Charging  15  16 16  
Kaufland  15 15     15 
GPStation  12  12  11  1
Bullcharge  6 19 18 1
EVN  6 5
Travel By Electric 3 4 4  
Общо операторски  610  867   617 250
Хотели и други 141 151 129 22
Общо 751  1,018 746 272

От тази статистическа публикация нататък вече започваме да включваме информация и за броя на DC зарядните конектори с различна мощност.

ВАЖНО: Има множество зарядни станции с по 2 конектора и определена обща мощност, например 150 кВт.

С тази конкретна обща мощност (150 кВт), към февруари 2023 в страната имаме 32 бр. DC станции с по два CCS2 конектора на станция (общо 64 конектора).

Всеки от тези два конектора на дадена станция може самостоятелно да отдава по 150 кВт (на коли, които могат да поемат 150 кВт мощност). При включване на втория конектор в кола, мощността се поделя на 2х75 кВт. Ето го описано в стъпки на действие:

  1. Включва се такава кола на единия конектор на всяка от 32-те станции.
  2. В резултат, имаме работещи общо 32 конектора, всеки отдаващ 150 кВт.
  3. Включва се по още една кола на втория конектор на всяка от станциите.
  4. Вече имаме 64 конектора по 75 кВт, а не 64 конектора по 150 кВт.

Затова отчитаме общо 32 конектора с мощност 150 кВт в страната (към текущия момент).

Защо отчитаме станции и конектори като отделни бройки? Защото броят на зарядните станции не отговаря на броя на колите, които могат да се зареждат на тях. Както е в горния пример - на 32 станции могат да се зареждат 64 електромобила.

Но 32 бр. 150 кВт станции означава зареждане на общо 32 коли с тази мощност, не на 64 коли.

Като цяло е трудно да се покаже отделната бройка конектори по мощност точно заради разделянето на мощностите между конекторите при едновременно зареждане на 2 (или в рядък случай 3) коли.

Ето и пояснение, при възникване на следния въпрос:

- "На зарядната ви станция пише 150 кВт. Защо зареждам със 75 кВт"?

Възможен отговор 1: "Тъй като колата е Hyundai Kona, която може да поема макс. 75 кВт зареждане"

Възможен отговор 2: На зарядната станция вече има включена друга кола и мощността на зареждане автоматично се разделя на макс 2 х 75 кВт.

Възможен отговор 3: Времето е (много) студено, батерията също (или все още не е затоплена до оптимална температура за зареждане) и колата ограничава мощността на зареждане.

С това пояснение, ето разпределение на конекторите по мощност (най-близко до метода описан отгоре според екипа на ВсичкоТок):

CCS2 CHAdeMO
24 кВт - 59 бр. Общо - 104 бр.
30 кВт - 10 бр. (Елдрайв - 64 бр.)
50 кВт - 89 бр. (Кауфланд - 15 бр.)
60 кВт - 62 бр. (Финес - 11 бр.)
75 кВт - 64 бр.  (Други - 14 бр.)
90 кВт - 10 бр.  
120 кВт - 31 бр.  
150 кВт - 32 бр.  
180 кВт - 5 бр  
200/300 кВт - 5 бр.  
Други - 22 бр.  

Следва сравнение с подобен материал, който публикувахме през август 2022 г.

Ръст в броя на зарядните станции и локациите спрямо август 2022

8.2022 2.2023
Локации Локации
Операторски Други Общо Операторски Други Общо
 494 111 605  610 141 751
Зарядни станции Зарядни станции
Операторски Други Общо Операторски Други Общо
699 111 810 867 151 1018

 

В общата бройка не влизат дузина локации на автодилъри, чиито станции са за ползване само от клиенти на съответния обект и някои локации, които са публично видими в редица мобилни приложения, но реално са с ограничен достъп.

В обобщение, за период от шест месеца отбелязваме увеличение с около 28% в броя на локациите и около 25% в броя на зарядните станции.

Отчитаме също така и ръст в броя на компаниите, които започват да предлагат електрически коли под наем.

За финал на този статистически материал, по данни на МВР към 1 февруари 2023 г. в България има регистрирани следните видеве ел. превозни средства, по категории:

  • Електрически автомобили - 6605 бр.
  • Електрически мотоциклети - 2247 бр. (вкл. категория четириколесни ПС)
  • Електрически товарни - 357 бр.
  • Електрически автобуси - 331 бр.
  • Други - 3 бр.

Общо - 9543 бр.

Коментари (0)

Оценка 0 от 5 на база 0 гласа
Все още няма пуснати коментари