Сряда, 14 Декември 2011 14:00

СЗО: Електромобили – добре, но ходете повече и карайте колело

От
СЗО съветва да ходим и караме колело повече

Сред стратегиите за намаляване на CO2 емисиите в транспортния сектор, преминаване към 'активен' транспорт (ходене и колоездене) и бърз транзитен/обществен транспорт с подобрено използване на земята може да допринесат за много по-големи моментални допълнителни ползи за здравето, отколкото оптимизирането на превозните средства и изразходването на горива, според нов доклад на {tooltip}СЗО{end-link}Световна здравна организация{end-tooltip}...

Тези стратегии изискват по-систематично проучване то {tooltip}IPCC{end-link}Intergovernmental Panel on Climate Change{end-tooltip} при оценка на мерките за облекчаване на транспорта. според доклада, Health co-benefits of climate change mitigation - Transport sector, публикуван тази седмица по време на конференцията на Обединените Нации за промяна на климата в Дърбан, Южна Африка - {tolltip}COP-17{end-link}Climate Change Conference of the Parties{end-tooltip}.

Докладът разглежда над 300 проучвания на влиянието на различни земни транспортни системи върху здравето във "всеобхватен тест", чиято цел е да установи онези мерки за облекчаване, най-тясно свързани със специфичните допълнителни ползи или рискове за здравето.

Това е и последният продукт на Здраве в зелената икономика инициативата на СЗО, която отчита наличните доказателства за влияние върху здравето от стратегиите за облекчаване на транспорта за ключови икономически сектори, според представянето по време на панела за климатични промени на ООН.

Глобалната оценка на IPCC за облекчаващи мерки за транспортния сектор поставя най-голям акцент на потенциална за подобряване на въглеродната ефективност при личните превозни средства и горивата. В контраст на това, проучването на СЗО намира по-силна и положителна асоциация с ползите за здравето от бързия превоз и системите посветено на ходене и колоездене - мерки, отчетени от IPCC, но не така систематично и с незначително засягане на здравните проблеми.

Ние разгледахме оценката на IPCC през призмата на общественото здраве и решихме да изготвим изцяло различен доклад. Общественият/бързият транспорт и безопасното колоездене и ходенето са прототип на транспортна система, добър за здравето; случва се така, че тези неща са добри и за климата.

Д-р Карлос Дора от отдела за Обществено здраве и околна среда на СЗО

Ето някои от ключовите мерки в доклада:

 • Потенциални ползи за здравето чрез преминаване от лични превозни средства към ходене, каране на велосипед и използване на бързия градски транспорт, са намаляване на сърдечно-съдовите и респираторните заболявания, предизвикани от замърсяването на въздуха, по-малко наранявания свързани с трафика и по-малко шумов стрес. В допълнение се очакват големи ползи от увеличаване на физическата активност, което може да предотврати някои форми на рак, тип 2 диабет, сърдечни заболявания и други рискове, свързани със затлъстяването. По-ефективната мобилност за жените, децата, възрастните и бедните, които имат по-малък достъп до лични превозни средства, подобрява общото здраве.

 • Преминаването от бензинови към дизелови превозни средства може да увеличи емисиите на увреждащи здравето фини прахови частици (PM10, PM2.5). Проучването на IPCC установява, че дизеловите превозни средства потенциално могат да намалят транспортните CO2 емисии, но дизеловите двигатели обикновено генерират по-голямо количество фини частици. В Европа масовото преминаване към дизелови превозни средства в последното десетилетие се счита за причина за стабилни PM10 нива въпреки въвеждането на по-чисти дизелови технологии.

 • Свързаните с транспорта рискове за здравето вече предизвикват смъртта на милиони хора годишно. Например, СЗО изчислява, че градското замърсяване на въздуха (до голяма степен причинено от транспорта) убива около 1.3 милиона души годишно. В допълнение, в катастрофи загиват други 1.3 милиона годишно, най-вече в бедни и средно ниво държави. Около 3.2 милиона умират годишно заради физическа неактивност.

Сред общите цели за здравословен транспорт са: (а) намаляване на смъртните случаи и болестите предизвиквани като цяло от генерираните от транспорта замърсявания на въздуха, водата и от шума; (б) намалено излагане на групи от хора в неравностойно положение на рискове от нараняване, свързани с транспорта; (c) по-безопасен и ефективен достъп, особено за уязвими групи, до работни места, училища, услуги и социални възможности; (d) увеличена физическа активност, включително чрез безопасно ходене и каране на велосипеди; (e) намалени емисии от климатичните промени свързани с транспорта, които имат значение за настоящи и бъдещи влияния върху здравето.

—Допълнителни здравни ползи от ограничаване на климатичните промени - Транспортен сектор

Според доклада тези цели могат да бъдат постигнати с помощта на четири основни стратегии:

 1. Компактни системи за използване на земята, които увеличават наситеността и разнообразяват употребата.

 2. Инвестиции в, и приоритети по отношение на, транспортни мрежи за пешеходци и велосипедисти.

 3. Инвестиции в, и приоритети по отношение на, транспортни мрежи за бърз транзитен/обществен транспорт.

 4. Транспортно инженерство и мерки за облекчаване на трафика, които защитават уязвимите ползватели на пътищата от произшествия, свързани с моторизирания транспорт.

Докладът очертава множество политически инструменти за подкрепа на стратегиите в подкрепа на здравето:

 • Оценки за влиянията върху здравето, които установяват допълнителните ползи и рискове на ниво планиране, както и мерки за подобряване на здравето намаляване на здравната неравнопоставеност.

 • По-ефективно планиране за използване на земята и транспорта, кодекси и гарантиране на универсален достъп до безопасно колоездене и пешеходни маршрути, както и до бърз транзитен/обществен транспорт за стандартни маршрути.

 • Разработка и наблюдение на здравословни критерии и индикатори за транспортната производителност, включително по-добри индикатори за активна физическа/пътническа дейност; използване на не-моторизирани методи и обществен транспорт; излагане на въздушни/шумови замърсявания; пешеходни наранявания и мобилност/достъп.

 • Икономически преценки и методи за оценка, които изцяло отчитат допълнителните ползи за здравето от ходенето, карането на велосипеди и използването на бърз обществен транспорт.

В нашите публикации не веднъж сме коментирали причините за създаването на eCars.bg и рубриката Полезно и ефективно (все още далеч от жизнеността, която искаме да и придадем) е една от тях. Ефективният и осъзнат начин на живот включва множество пренастройки спрямо сегашното ни пагубно изпълнено с несъвършенства и грешки ежедневие и въвеждането на нови по-ефикасни в енергийно и природосъобразно отношение технологии само по себе си е само част от пътя към подобряване на качеството на нашия живот. Всичките обикновени неща като ходене, каране на велосипед, пиене на повече вода, добра физическа активност или просто повече движение са жизненоважни за нашето здраве - иначе казано, неефективно е да се ограничаваме само до намаляване на въглеродните емисии - важно и нужно е да намалим излишните си потребности и да намерим заложени от природата алтернативи. Това е постижимо и би било демонстрация на истински осъзнат прогрес!

[От: Green Car Congress]

Прочетено 1521 пъти Последна корекция Събота, 28 Декември 2013 08:59
Мартин Хаджистойков

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.